Handreiking: Het verlies van een broer of zus

Geheel herziene uitgave, september 2022

Vuurtoren

De reader zoals deze vanaf 2019 door Stichting Broederziel werd verspreid is herzien. Deze geheel herziene versie krijgt daarmee ook een nieuwe naam en een nieuw jasje. Onder de naam "Handreiking: Het verlies van een broer of zus" wordt deze in gedrukte versie vanaf 24 september 2022 verkocht.

Wat biedt de handreiking?

De handreiking van Stichting Broederziel reikt uit

De handreiking reikt uit naar alle lotgenoten die een broer of zus moeten missen. Naar hun familie en vrienden. Sportmaatjes, collega’s, werkgevers. Alle betrokkenen.

En ook onze professionele collega’s die in het werkveld op welke manier dan ook te maken hebben met mensen die het verlies van een broer of zus meemaken.

En alle docenten en trainers van opleidingen, trainingen en cursussen waar aandacht voor rouw en verlies onderdeel is van het curriculum. Waar de toekomstige professionals worden opgeleid.
Daar mag aandacht voor de impact van het verlies van een broer of zus niet ontbreken.

In deze handreiking worden verschillende thema’s en aspecten van het verlies van een broer of zus belicht. Voor erkenning en herkenning en voor inzicht, bewustzijn en kennis over dit verlies dat heel divers kan zijn, veel diepgang kent en breed kan doorwerken.
Voor grotere aandacht binnen de samenleving voor de rouw van mensen die een broer of zus moeten missen.

Wat kost deze handreiking?

Losse verkoopprijs (vanaf 25 september 2022): € 19,50 (excl. € 5,50 verzendkosten)

NB: verzendkosten (inclusief verpakkingsmateriaal) binnen Nederland per stuk. Bij meer exemplaren kan dit tarief afwijken.

Bestel de handreiking en steun daarmee Stichting Broederziel. Met de opbrengst kunnen wij - door het hele land verspreid - activiteiten organiseren.

Betaling

Je bestelling is definitief na ontvangst van de betaling op onze rekening: NL57 INGB 0005 3382 62 ten name van Stichting Broederziel onder vermelding van 'bestelling handreiking & naam (zoals vermeld op bestelformulier)'.

Bestellen Handreiking:Het verlies van een broer of zus

Bestel 'm hier

Wil je vooraf contact met ons? Stuur dan een mail naar stichtingbroederziel@gmail.com

Logo Stichting Broederziel