Jaaroverzichten

Jaaroverzichten

In het onderstaande overzicht is per jaar een verslag te vinden van de activiteiten die door de stichting broederziel ontplooid zijn en een financieel jaaroverzicht van dat jaar.

Logo Stichting Broederziel

"We hebben aan een half woord genoeg.
We begrijpen elkaar en vinden hier herkenning."