Doelstellingen

Beleid en Doelstellingen

Visie

Stichting Broederziel zet zich als organisatie in om het verlies van een broer of zus (broer-zus verlies) onder de aandacht te brengen. De impact van het broer-zus verlies in de samenleving krijgt nog te weinig erkenning. Stichting Broederziel heeft een bestuur dat het broer-zus verlies uit eigen ervaring kent. Doordat ieder van ons zelf heeft ondervonden wat het betekent om een broer of zus te verliezen en hoe groot de impact hiervan is, kunnen wij vanuit onze ervaringskennis goed begrijpen wat de impact van dit verlies kan zijn op het leven van andere achtergebleven broers en zussen.

Als stichting willen wij dit verlies meer onder de aandacht brengen zodat broers en zussen niet langer aan de zijlijn staan en zij óók díe aandacht voor hun rouw krijgen waar zij zo behoefte aan hebben. Zodra de betekenis van het verlies van een broer of zus meer zichtbaar is gemaakt, zal dit naar ons idee leiden tot een duidelijker plek voor de rouwende broer of zus in de samenleving als geheel.

Missie

Het is de missie van Stichting Broederziel om het verlies van een broer en zus op de ‘rouwkaart’ te zetten. Dit doen wij allereerst door de broers en zussen zelf bewust te maken van de grootte van hun verlies. Veel broers en zussen voelen wel hoe groot hun verlies is, maar vinden het moeilijk om de plek als rouwende broer en zus op te eisen. Aangezien het verlies vaak niet als zodanig werkelijk erkend en herkend wordt. In eerste instantie zetten wij ons dan ook in om de broers en zussen te bekrachtigen in het uiten en delen van hun verlieservaring. De rouw mag een plek krijgen in het leven en de omgeving van de rouwende broer en zus.

Om deze erkenning en herkenning te bewerkstelligen biedt Stichting Broederziel lotgenotencontact in een besloten Facebookgroep (Siblinggrief) en door het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten.

Daarnaast stellen wij ons ten doel de samenleving als geheel bewuster te maken met betrekking tot broer-zus verlies. Dit doen wij door er aandacht voor te vragen, bijvoorbeeld in de media en bij opleidingen rondom verlies en rouw. Vanuit Stichting Broederziel geven wij graag uitleg over de impact van broer-zus verlies, wij geven aandacht aan bijvoorbeeld de impact van het verlies, de nieuwe positie in het ouderlijk gezin of de ervaren verantwoordelijkheid naar ouders toe.

Om het bewustzijn, de kennis en de impact van broer-zus verlies verder onder de aandacht te brengen, verzorgen bestuursleden van Stichting Broederziel op aanvraag lezingen bij maatschappelijke instellingen, bibliotheken, uitvaartcentra, et cetera.

Doelen

De hierboven beschreven missie omvat als hoofddoelstellingen:

  • Het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen waar broers en zussen ervaringen uit wisselen, met elkaar in contact
    komen en elkaar kunnen steunen.
  • Het opbouwen en onderhouden van een landelijk hulpverlenersnetwerk. Op deze manier is het voor rouwende broers en zussen en hun omgeving eenvoudig om gepaste hulp te vinden.
  • Het thema maatschappelijk gezien onder de aandacht te brengen.
  • Het verspreiden van de Handreiking Het verlies van een broer of zus. Onder lotgenoten, professionals en opleidingsinstituten.
Doelgroepen

De doelgroepen waar Stichting Broederziel zich op richt zijn:

  • Mensen met een verlieservaring van een broer of zus.
  • Mensen die beroepsmatig te maken hebben met rouw om een broer of zus.
  • Algemeen belangstellenden.
  • Onderwijsinstellingen, opleidingen rouwdeskundigen en -therapeuten.
Logo Stichting Broederziel

"Je kunt met niemand meer praten over de
erwtensoep van moeder."